چگونه از کارفرما شکایت کنیم؟

رابطه کارگر و کارفرما رابطه ای است که بر اساس قرارداد کتبی یا بدون قرارداد و بر اساس توافق شفاهی ایجاد می شود. طبق قانون کار ، میزان عیدی معادل 2 ماه از حقوق پایه کارگر است. او چندین ماه یا تمام ماه های سال کار می کرد. کارفرما می تواند اجاره یا قسط ماهانه … Read more

اهمیت حضانت – حق حضانت کودکان

تبصره: قبل از صدور رأی (گواهی عدم امکان سازش) ، هر یک از زوجین ، حتی اگر توافقنامه ، وکالت یا تقاضایی را امضا کرده باشند ، در صورت پشیمانی ، هیچ گونه تصمیم طلاقی صادر نمی شود. برای درخواست طلاق با رضایت متقابل ، باید درخواست گواهی عدم امکان سازش را در قالب یک … Read more

انصراف از نگهداری و شرایط پرداخت هزینه نگهداری پس از شکایت از عدم نگهداری – دادیاب

ج) توصیه قاضی دادگاه د) اخطار و هشدار یا تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جنایت (D) و (ه) فقط برای کودکان و نوجوانان دوازده تا پانزده ساله اعمال می شود. فصل دهم – مجازاتها و اقدامات امنیتی برای کودکان و نوجوانان ماده 88 الف) نمایندگی والدین یا سرپرستان یا سرپرستان قانونی با تعهد به … Read more

نمونه تصمیم دادگاه در مورد موضوع اجرای حکم طلاق که توسط دادگاه خارجی صادر شده است • Vaklapress

اگر زوجین نمی خواهند به دفتر طلاق بروند و درخواست طلاق بدهند و بخواهند به وکیل خود این حق را بدهند که از طرف آنها در دفتر حاضر شود ، باید این حق را در وکالتنامه قید کند. اگر زوجین نتوانند یا مایل به تعیین داور نیستند ، دادگاه مستقیماً داور را به جای آنها … Read more

تأثیر طلاق بر مردان – آسیب طلاق در مردان و درمان آن

مجید دری با خنده می گوید: «قرار بود من الگو باشم ، اما آینه یادگیری شدم. البته این یک اتفاق غیرمنتظره و نادر نیست. دموکراسی ، 28.05.82 4369 قضیه قاچاق در سفارت ایران در پاریس چگونه بود؟ نادر دریابان. صدای عدالت ، 5/6/82 4462 در یک نگاه فرزندان صدام؛ در حالی که بسیاری از مردم … Read more

دریافت چک برگشتی چه قانونی دارد؟

یکی از ابزارهای دسترسی به سیستم شکارچی را مشاهده کنید عمداً یا بخشی از موجودی حساب خود را برداشت کنید برنامه کارت تلفن همراه تأیید امضای سفید مکانیزم صدور و نظارت بر چک شماره سریال چک با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه خود یا دیگران (البته با تأیید خودتان) می توانید با … Read more

برخی از مشاوران حقوقی در زمینه های تخصصی فعالیت می کنند

2- قانونگذار وکلای قوه قضائیه را ملزم می کند که در طول سال علاوه بر انجام وظایف معمول ، تعدادی پرونده رایگان نیز انجام دهند. فردی که می خواهد در دادگاه سوگند یاد کند باید از نظر فکری سالم ، بالغ و آماده سوگند با اختیار خود باشد ، نه از روی اجبار یا ارعاب. … Read more

آشنایی با مراحل طلاق توسط مردان و زنان

به این ترتیب یا زن کل مهریه را در ازای طلاق می پردازد ، یا بر سر مقدار مشخصی مهریه توافق می کنند و مابقی توسط زن در جهت طلاق پرداخت می شود. ملت ، 7/10/80 1703 یارانه در انتهای جاده یا ابتدای هدفمندی/محمد رضا مودودی. ابرار ، 9/9/94158 استراتژی حسابداری و پخش: ایده آل … Read more

باید قدم هایی برداشته شود تا یک کارگر از کارفرما شکایت کند!

بزرگراه کامپیوتر ، 49 3384 فناوری نوری نوری (2) / محمد جعفری. موج سوم ، 8 (2) 3378 بررسی روشهای اساسی برای آزمایش سازگاری الکترومغناطیسی با توجه به استانداردهای بین المللی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارائه روشهای بهینه طراحی بر اساس مفاهیم سازگاری الکترومغناطیسی / امید شکوفا ، مهدی فیروزنیا. عایا ، 13/9/81 3398 مهندسی … Read more

اعتراض به تصمیم دادگاه تجدیدنظر شرایط و مهلت تجدیدنظر نحوه تجدیدنظر در تصمیم گیری گروه حقوقدانان حکمت

به نظر می رسد اگر حکم اولیه بر اساس ورشکستگی باشد ، مهلت آن اعتراض تاریخ صدور حکم اولیه و اختیارات دادگاه بدوی صادرکننده حکم است ، اما اگر حکم تجدیدنظر براساس ورشکستگی باشد: شخص حقوقی. شکایات ورشکستگی نیز با سایر دعاوی و تصمیمات بسیار متفاوت است. ورشکستگی موقتاً وضع شده است. سایر مواد بازیابی: … Read more